Workinbg.com – Нов Портал За Работа Насочен Към Българите в Чужбина

UPDATE: сайта временно е спрян – причините доколкото знам са по-скоро юридически…

От няколко дни официално работи нов портал за работа – workinbg.com.

Сайтът е съвместен проект на Министерството на Труда и Социалната Политика и Агенцията по Заетостта. Целта на този проект е създаване на двуезична, интерактивна Интернет базирана платформа за привличане на квалифицирани кадри в България от чужбина. Сайтът улеснява достъпа до пазара на труда в България и до получаването на информация за престижни работни места предлагани от български компании или филиали на чуждестранни компании в страната.

Стратегически цели

  • Стимулиране на гъвкавостта на пазара на труда в дългосрочен план чрез конкурентна работна сила, която притежава широки умения, които се изискват за адаптация към промени и нови икономически условия.
  • Създаване на предпоставки за намаляване на безработицата чрез стратегически, конкретно ориентирани и активни действия на над национално ниво за привличане на ресурси за работни места в България, което ще доведе до постигане на положителен ефект върху нивото на заетост.
  • Подобряване на бизнес средата в България чрез осигуряване на нови специфични работни позиции за квалифицирани специалисти от заинтересовани компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *