Цитати от Алхимикът – Част 2

1. Преди да осъществи някоя наша мечта, Всемирната душа винаги ни подлага на изпита­ние, за да прецени какво сме научили по пътя към цел­та. Тя прави това не защото е зла, а за да можем заедно с мечтата си да овладеем уроците, които сме научили, вървейки към нея. Именно в този момент повечето хо­ра се отказват. Това е, което наричаме на езика на пус­тинята ,да умреш от жажда, когато палмите вече са се появили на хоризонта".

Continue reading Цитати от Алхимикът – Част 2

Цитати от Алхимикът – Част 1

Реших да си подбера някои моменти от Алхимикът:

1.Алхимикът отвори една бутилка и наля някаква червена течност в чашата на момчето. Беше вино, едно от най-хубавите вина, ко­ито то бе пило през живота си. Но законът забраняваше да се пие вино.

Continue reading Цитати от Алхимикът – Част 1