Hotmail С Неограничен Размер На Пощенската Кутия

Оказа се, че в най-новия си вариант безплатната поща в Hotmail няма лимит на обема на съхраняваните писма. Единственото условие е нарастването да е плавно.

You have ever-growing storage. Learn more

На български звучи така:

Имате постоянно нарастващо място за съхранение.

Интересното е, че когато се свърже обикновен безплатен Hotmail account посредством Outllok и Outlook Live Connector излиза, че има 500 GB.

image

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *