Няколко Сайта за Управление на Списъци със Задачи

Няма да се впускам в подробности, но все пак реших да драсна няколко реда за различните начини за управление на Списъците със Задачи (TODO Lists). Това са сайтовете, които съм използвал през последната година.

Continue reading Няколко Сайта за Управление на Списъци със Задачи