Цитати от Алхимикът – Част 1

Реших да си подбера някои моменти от Алхимикът:

1.Алхимикът отвори една бутилка и наля някаква червена течност в чашата на момчето. Беше вино, едно от най-хубавите вина, ко­ито то бе пило през живота си. Но законът забраняваше да се пие вино.

Злото не е в това, което влиза в устата на човека -каза Алхимикът. – Злото е в това, което излиза от нея.

2.Камилата е жи­вотно, което може да те предаде: изминава огромни разстояния, без да даде и най-малкия признак на умора, докато накрая внезапно коленичи и умре. А конете се изморяват постепенно и ти винаги разбираш още колко могат да вървят и в кой момент ще умрат.

3.- Заминавам – каза то. – И искам да знаеш, че ще се върна. Обичам те, защото…

– Не казвай нищо повече – прекъсна го Фатима. –Човек обича, защото обича. Не се нуждаем от някаква причина, за да обичаме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *