Световната Криза Unleashed

Някой ми го прати това и не знам кой авторът, но го поздравявам. :

Веднаж у темната Индиа в ено село дошел един омраз и казал на селяньете,
че ша купува маймуне по десет долара парчето.

Селяньете куто виделе, че има бая маймуне у жунглъта, отишле а ги ловат.
Омразът купил неколко иляди за по десет долара. Маймунете, каде рипале
по дръвеата, останале малко и ората спреле да си дават зор а ги ловат.
Тогива тоа им рекъл, че ша копува по дваесе долара бройката.

Ониа като чуле, па отишле да ловат маймуне, кой на трици, кой на друга
стръв. Обаче маймунете намалели още. Офертата била вече на дваесе и пет
долара, а у гората немало вече ни маймуна, ни уй.

Тогива омразът им рекъл, че ша копува по пейсе долара парчето! Обаче имАл
бил работа у големиа град, и неговиа менажер щел да копува наместо ньега.

Менажера им казал: "А глейте оня пустиняк що маймуне е насъбрал, да му го
тура! Язе ша еба да ви ги продам по триесе и пет долара, а оня куту си
доде, виа ша му ги дадете по пейсе долара!"

Селяньете си извадиле сичката парасъ и купиле сичкото маймуне... Повече не
виделе ни менажера, ни омраза, ка са обърнаале - маймуне отсекъде!

Сега имате по-добра престава ка работи Уол Стрийт...

Ако има претенции за авторски права да остави коментар и ще взема препоръчаните от него мерки.

One thought on “Световната Криза Unleashed”

  1. Благодаря ти Ники, смях се с глас.
    Колкото е смешно, толкова е и поучително :). Поздравления!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *